SERWIS
SPRZĘTU
RATOWNICZEGO

Aparatów powietrznych.

Ubrań gazoszczelnych.

Sprzętu ratownictwa chemicznego.

 

KOMPLEKSOWA
OBSŁUGA
FIRM

Ochrona przeciwpożarowa.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego.

Ocena zagrożenia wybuchem.

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem.

Operat przeciwpożarowy.

SERWIS
SPRZĘTU
PRZECIWPOŻAROWEGO

Gaśnice przenośne i przewoźne.

Hydranty wewnętrzne i zewnętrzne.

Systemy: oddymiania, sygnalizacji pożaru, detekcji gazów.

Drzwi przeciwpożarowe.

Oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne.

Przeciwpożarowe wyłączniki prądu.

PRZECIWPOŻAROWE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA
KOMPLEKSOWE USŁUGI Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ. I BHP

SPRZĘTU GAŚNICZEGO I RATOWNICZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
INSTALACJI GAZOWYCH
INSTALACJI ODGROMOWYCH

PRZEGLĄDY

Sprawdź

PRZECIWPOŻAROWE
BHP
PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ
RATOWNICTWA CHEMICZNEGO

SZKOLENIA

Sprawdź

SPRZĘTU GAŚNICZEGO I RATOWNICZEGO
ZNAKÓW BEZPIECZEŃSTWA
SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH
GAZÓW TECHNICZNYCH

SPRZEDAŻ

Sprawdź

Doświadczenie | Wiedza | Fachowość