USŁUGI I PRODUKTY

PRZEGLĄDY – SPRZEDAŻ – MONTAŻ – SERWIS:

 • gaśnic i agregatów gaśniczych,
 • hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • systemów sygnalizacji pożaru,
 • systemów oddymiania,
 • systemów detekcji gazów,
 • drzwi i bram przeciwpożarowych,
 • stałych urządzeń gaśniczych,
 • instalacji elektrycznych,
 • instalacji gazowych,
 • instalacji odgromowych,
 • detektorów i urządzeń pomiarowych,
 • aparatów powietrznych,
 • masek twarzowych,
 • ubrań gazoszczelnych
 • sprzętu ratownictwa chemicznego.

SZKOLENIA:

 • przeciwpożarowe,
 • bhp,
 • praktycznej obsługi sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
 • ewakuacji ludzi z obiektów,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej.

WYKONYWANIE DOKUMENTACJI PRZECIWPOŻAROWEJ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • oceny zagrożenia wybuchem,
 • dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem,
 • planów ewakuacyjnych
 • projektów rozmieszczania sprzętu gaśniczego, znaków bezpieczeństwa ochrony ppoż. i ewakuacyjnych.