INFORMACJE

TELEFON ALARMOWY – 112

STRAŻ POŻARNA – 998

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

POLICJA – 997

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991

POGOTOWIE GAZOWE – 992